Alte documente

Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza Hotărârile Consiliului local al comunei / Dispozițiile emise de Primarul comunei

Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor Consililui local al comunei și Dispozițiilor cu caracter normativ emise de Primarul comunei