Principalele funcții economice

Activitatea economică dominantă este agricultura. Dinamica structurii de folosință la principalele culturi este următoarea:

porumb peste 5000 kg/ha
grâu peste 3000 kg/ha
cartofi peste 2500 kg/ha
legume peste 2500 kg/ha

În cadrul P.A.T.J. Gorj din anul 1997 comuna Dănciulești figurează ca o zonă cu profil mixt caracterizată prin activitatea agricolă (în principal) și mai puțin de exploatare a resurselor energetice și industriei prelucrătoare bazată pe resursele locale, iar gradul de echipare tehnică și de urbanizare sunt la nivel scăzut.

În comună există următoarele servicii publice:

– serviciul de poștă, subordonat Direcției Județene de Poștă;

– dispensar veterinar subordonat Direcției Sanitar-Veterinare;

– punctul farmaceutic Halangești;

– CONSUMCOOP subordonată de FEDERAL COOP Gorj și care dispune de două unități în satele Rădinești și Obârșia;

– 10 unități comerciale cu amănuntul aparținând întreprinzătorilor privați.