Viceprimar

POPESCU ION

ATRIBUȚIILE VICEPRIMARULUI conform OG 57/2019

a) este subordonat primarului și înlocuitorul de drept al acestuia, caz în care va exercita atribuțiile conferite prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
b) coordonează și raspunde de bună desfășurare a activității următoarelor compartimente din cadrul instituției: “Compartimentul de deservire și gospodărire comunală”, “Compartimentul alimentare cu apa și canalizare menajeră” și “Compartimentul financiar-contabil, impozite și taxe locale, achiziții publice” ;
c) controlează igiena și salubritatea localurilor publice și produselor alimentare puse în vânzare pentru populație, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
d) exercită controlul asupra activităților de târguri/bâlciuri și ia măsuri pentru buna desfăsurare a acestora;
e) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlului efectuării serviciilor publice de interes local precum și a bunurilor din patrimoniul public și privat al comunei;
f) ia măsuri pentru controlul depozitării deșeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei și a orașului, precum și pentru decolmatarea văilor locale și a podețelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari;
g) asigură măsuri pentru întreținerea drumurilor publice, implantarea semnelor de circulație și desfășurarea normală a traficului rutier și pietonal;

h) înlocuiește primarul atunci când acesta este în concediu de odihnă sau medical, în delegații sau simpozioane interne sau internaționale și în caz de funcție vacantă;

i) raspunde de problemele legate de mediu;

j) exercită activități pe linie de situații de urgență;

k) raspunde de activitățile culturale și sportive;

l) îndeplinește orice alte sarcini date de primar.