Cadrul geografic și istoric

danciulesti

Comuna Dănciulești este situată în sud-estul județului Gorj și are ca vecinătăți: jud. Valcea (N, E), jud. Dolj (S), comuna Stejari (V)

În cadrul județului, comuna Dănciulesti este situată în zona de șes cu dealuri în grupa de dealuri și depresiuni piemontane, dar are și grupa de lunci și culoare de văi de o parte și de alta a pârâului Plosca.

Dealurile subcarpatice sunt situate în partea nordică și centrală a comunei predominant și spre sud, sporadic.

Spre nordul depresionar este închis de o serie de dealuri cu înălțimi între 400-500 m, iar spre sud de la 400 spre – 300 m.

Accesul facil în zona de deal a adus la o populare intensă, astfel încât localitățile apar sub forma unui șir aproape neîntrerupt de intravilane, axate de-a lungul văilor cu foarte mici excepții.

Comuna este formată din 7 sate și anume: Dănciulești, Bibulești, Halangești, Obârșia, Petrechei, Rădinești, Zăicoiu.

Localitatea de reședință a comunei este satul Halangești.

Conform legii 507/2003 rangul localităților componente ale comunei este stabilit astfel:

Satul Halangești rang IV
Satul Dănciulești rang V
Satul Petrechei rang V
Satul Zăicoiu rang V
Satul Rădinești rang V
Satul Bibulești rang V
Satul Obârșia rang V

 
 
 
 
 

Toate satele sunt așezate pe valea Plosca, pârâul ce străbate comuna de la nord la sud și în care se varsă o rețea destul de bogată de văi: Valea Zăcătoru sau Valea Ursului, Vărsături, Rugu, Ploscuța Mică, Ploscuța Mare.

Suprafața administrativă a comunei este de 5747 ha, din care:

  • arabil: 1196 ha
  • vii și livezi: 111 ha
  • pășuni și fânețe: 1207 ha
  • păduri: 2537 ha
  • ape: 25 ha
  • alte folosințe: 671 ha

Viața organizatorică aici la izvoarele pârâului Plosca există din timpuri străvechi. Astfel, satul Rădinești este atestat documentar din anul 1489, luna iulie, ziua 4 conform P.P.Panaitescu, D.I.R. Academia Română, pag 380-381. Satul Zăicoiu apare în 1572, iar Obârșia apare în documentele istorice în anul 1633 în timpul domnitorului Matei Basarab.

În documentele secolului al XXI-lea, comunitățile sătești apar sub denumirea de moșii cu hotare stabilite încă din secolul al XV-lea, după întemeierea statelor feudale, hotare care se mențin și astăzi (vezi Documenta Roumaniae Historica B. Țara Românească, 1975. Doc. 316 pag 430 și Geografia umană și economică a României II, București, 1984, pag. 192).

Comuna, în actuala organizare administrativă datează din anul 1968, prin unificarea fostelor comune Dănciulești (care cuprindea satul Dănciulești, Halangești, Petrechei, Zăicoiu) și Rădinești (care cuprindea satele Rădinești, Bibulești și Obârșia) conform legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României.