Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI)

Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI) este platforma online guvernamentală, administrată și gestionată de Secretariatul General al Guvernului, prin intermediul căreia decidenții înscriu întâlnirile dintre aceștia și grupurile specializate care își manifestă, din proprie inițiativă, interesul pentru un anumit domeniu ce intră în competența de reglementare a administrației publice centrale și/sau locale în vederea promovării unei inițiative de politică publică, iar întâlnirile sunt afișate în mod public. Registrul stabilește un cadru de colaborare complementar și anterior procedurii legale de transparență decizională.

Inițial, operaționalizarea Registrului Unic al Transparenței Intereselor s-a realizat prin aprobarea Memorandumului privind instituirea Registrului Unic al Transparenței Intereselor, iar începând cu luna septembrie 2022, prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 1056/28.09.2022  s-au asigurat regulile minime de transparență în privința cadrului de colaborare recomandat dintre decidenții de la nivelul autorităților administrației publice centrale și locale și persoanele interesate din societatea civilă, în vederea promovării inițiativelor de politică publică. Acest Ordin a fost elaborat în contextul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență, prin îndeplinirea Jalonul 410 – Intrarea în vigoare a orientărilor pentru utilizarea și asigurarea respectării corespunzătoare a Registrului Unic al Transparenței a Intereselor – RUTI.

Obiectivul RUTI este de a crea cadrul în care, pe de o parte, grupurile specializate din societatea civilă să se înregistreze atunci când urmăresc să convingă decidenții: să preia o inițiativă de politică publică sau să modifice o politică publică existentă iar, pe de altă parte, decidenții să confirme întâlnirile directe cu aceștia, asigurându-se transparența și minime reguli de etică în procesul de elaborare a politicilor la nivelul Guvernului. Transparența actului decizional presupune implicarea întregii societăți în acest proces.

Grupurile specializate din societatea civilă vizate de RUTI sunt reprezentante de: societate cu personalitate juridică, asociație, fundație, federație, organizație religioasă/a cultelor sau asociată unui cult, organizație sindicală, organizație patronală, cameră de comerț, structură asociativă a administrației publice locale, alte tipuri de organizații legal constituite, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere de familie, cabinet individual, cabinet asociat, societate profesională, cu sau fără personalitate juridică sau orice grup/rețea oficială sau informală care are un interes pentru un anumit domeniu ce intră în competența de reglementare a unei instituții publice, în vederea promovării unei inițiative de politică publică.

Acestea se pot înscrie, în mod voluntar, accesând formularul de înscriere și asumându-și respectarea Codului de conduită RUTI. Actualizarea informațiilor despre grupul specializat înregistrat deja în platforma RUTI, se va face de către Secretariatul tehnic RUTI (ST RUTI) la cererea reprezentantului grupului specializat, ori de câte ori intervin modificări și consideră necesar.

Decidenții sunt reprezentați de: Prim-Ministru, Viceprim-ministru, Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Secretarul General al Guvernului, ministru, consilier de stat, secretar de stat, asimilat al acestor categorii de funcții publice, conducător cu rang de demnitar al altor autorități ale administrației publice centrale și locale.

Deciziile luate la nivelul Executivului au un impact economic și social direct asupra a milioane de români, astfel că felul în care acestea sunt adoptate trebuie să fie bazat pe un proces cât mai transparent posibil, deschis în mod egal tuturor părților interesate de deciziile publice, participativ, în toate etapele. În acest context, Guvernul României își manifestă întreaga disponibilitate de a interacționa în mod echidistant, încă din etapa de identificare a nevoilor ce stau la baza unei viitoare politici publice și până la faza de adoptare, cu toate părțile interesate și specializate în procesele de elaborare a deciziilor publice, într-un climat de transparență, bazat pe valori constând în responsabilitate și respect reciproc.

Secretariatul General al Guvernului asigură Secretariatul tehnic al RUTI (ST RUTI) prin asistența tehnică oferită solicitanților și utilizatorilor, la adresa ruti@gov.ro.