Anunțuri

Anunț nr 2741 din 27.06.2024 pentru comunicarea prin publicitate

Comunicat de presă PNRR Fonduri pentru Romania modernă şi reformată

Anunț nr 378/29.01.2024 privind raportul final al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de muncitor calificat – șofer în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dănciulești, Compartiment Personal de Deservire

Anunț Nr. 336/25.01.2024 privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de muncitor calificat – șofer în cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Compartiment Personal de Deservire

Anunț concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de execuție pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat – șofer în cadrul Compartimentului Personal de Deservire din aparatul de specialitate al primarului comunei Dănciulești

Anunț nr 5189 din 11.12.2023 pentru comunicarea prin publicitate, au fost emise acte administrative

Anunț în vederea emiterii titlului de proprietate de către deținătorii sau moștenitorii terenurilor prevăzuți la art 27, alin 2 din legea 18-1991

RAPORT FINAL concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dănciulești, Compartiment Relații cu Publicul, Starea Civilă, Secretariat și Arhivare

Rezultat selecție dosare de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul organizat din 19.10.2023 (proba scrisă) – Anexa la PV nr. 4256 din 06.10.2023

Anunț licitație publică spațiu închiriere

Anunț concurs recrutare consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Relații cu Publicul, Stare Civilă, Secretariat și Arhivare

Anunț licitație publică spațiu închiriere

Anunț privind examen/concurs de  promovare în grad profesional nr. 3843 din 12.09.2023

Anunț PV nr. 3307 pentru îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Anunț pentru comunicarea prin publicitate nr. 3306

Anunț PV nr. 2803 pentru îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Anunț pentru comunicarea prin publicitate

Raport final concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacantă de consilier achiziții publice

Rezultat concurs funcție Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant

Anunț concurs funcție Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant – proba scrisă, inteviu

Raport privind starea economica, socială și de mediu a comunei Dănciulești pe anul 2022

A început înregistrarea obligatorie a comercianților în Sistemul de Garanție-Returnare

Înștiințare – proprietarii care dețin fose septice

Raport final concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dănciulești, Compartiment Cadastru și Agricultură

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspoctor, clasa I, grad profesional debutant în cadrul aparatului de specialitate al primarului, Compartiment Cadastru și Agricultură

Anunț concurs funcții publice vacante 04.07.2022 – proba scrisă, 08.07.2022 – inteviu.

Raport final si rezultat proba interviu-concurs

Obligaţile cetăţenilor comunei în activitatea de gospodarire şi înfrumuseţare a comunei

Anunț-rezultat proba scrisă la concursul  de recrutare pentru ocuparea următoarei funcţii publice de execuţie vacantă: de Inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul apratului de specialitate al primarului comunei Dănciulești,Compartiment-Asistenţă Socială.

Anunț-U.A.T Comuna Dănciuleşti, judeţul Gorj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcţii publice de execuţie vacantă: Inspector, clasa I, grad profesional debutant Compartiment: Asistenţă Socială.

Raport final concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dănciuleşti, Compartiment Cadastru si Agricultură

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dănciuleşti, Compartiment Cadastru şi Agricultură

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consileir, clasa I, grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dănciuleşti, Compartiment Cadastru şi Agricultură

Anunț convocare sedință ordinară Consiliu Local 17.12.2021

PROCES VERBAL – încheiat azi 06.12.2021

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea/ funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului, Compartiment Cadastru şi Agricultură

Anunț concurs recrutare consilier cadastru si agricultura, bibliografie, fisa postului

Raport final – concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacantă

Rezultatul probei interviu

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare

PROCES VERBAL DOSAR CONCURS

Anunț concurs consilier, clasa I, compartiment Buget-Finanțe, Impozite și Taxe

Anunț pentru comunicarea prin publicitate

Anunț pentru comunicarea prin publicitate Chirnoagă Iordan

Rezultatul probei interviu la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut din funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent consilier clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Achiziții publice.

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut din funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent consilier clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Achiziții publice.

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Resurse umane, relații cu publicul, secretariat și arhivare

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Resurse umane, relații cu publicul, secretariat și arhivare

Anunț rezultat final concurs muncitor calificat-electrician

Anunț privind punctajul și rezultatul obținut la PROBA INTERVIU la concursul de muncitor calificat – electrician, din aparatul de specialitate al Primarului comunei DĂNCIULEȘTI, Județul Gorj din data de 10.02.2021

Anunț privind punctajul și rezultatul obținut la proba PROBA SCRISĂ a concursului de muncitor calificat – electrician din aparatul de specialitate al Primarului comunei Dănciulești, Județul Gorj, din data de 10.02.2021

Anunț privind rezultatele dosarelor de înscriere la concursul de recrutare

Anunț privind rezultatele selecției dosarelor de promovare

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de muncitor calificat

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat-electrician.

Fișa Postului – Inspector clasa I grad profesional superior – Resurse Umane

Anunț concurs recrutare Inspector clasa I grad profesional superior, compartiment Resurse umane, relații cu publicul, secretariat și arhivare

Anunț concurs promovare în grad profesional, respectiv consilier clasa I, grad profesional principal, compartiment Achiziții publice

Anunț privind valorificarea deșeurilor biodegradabile

Anunț public privind decizia etapei de încadrare – proiect „Construcție nouă – Drum comunal Dănciulești-Livezi”

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Apel către cetățenii comunei Dănciulești

Proces-Verbal încheiat în data de 01.07.2019 privind modalitatea de desfășurare a concursului organizat în data de 01.07.2019 pentru ocuparea funcției publice de execuție „Consilier, debutant al Compartimentului Cadastru și Agricultură”

Proces-Verbal final (01.07.2019) privind modalitatea de desfășurare a concursului organizat în data de 01.07.2019 pentru ocuparea funcției publice de execuție „Consilier, debutant al Compartimentului Cadastru și Agricultură”

Concurs de recrutare pentru funcția ”Consilier, clasa I, debutant al Compartimentului Cadastru și Agricultură din aparatul de specialitate al Primăriei Comunei Dănciulești”

Concurs de recrutare pentru funcția ”Inspector, clasa I, debutant al Compartimentului Buget-Finanțe, Impozite și Taxe Locale din aparatul de specialitate al Primăriei Comunei Dănciulești” (anunț, documente necesare, bibliografie)

Concurs de recrutare pentru funcția ”Consilier, clasa I, superior al Compartimentului Cadastru și Agricultură din aparatul de specialitate al Primăriei Comunei Dănciulești” (anunț, documente necesare, bibliografie)

Concurs de recrutare pentru funcția ”Consilier, clasa I, asistent al Compartimentului Cadastru și Agricultură din aparatul de specialitate al Primăriei Comunei Dănciulești” (anunț, documente necesare, bibliografie)

Anunț concurs de recrutare în funcția de ”Inspector cls debutant al Compartimentului Buget-Finanțe, Impozite și Taxe Locale” din aparatul de specialitate al primarului comunei Dănciulești

Anunț concurs de recrutare în funcția de ”Consilier cls I superior al Compartimentului Cadastru și Agricultură” din aparatul de specialitate al primarului comunei Dănciulești

Anunț concurs recrutare Consilier cls. I superior, al Compartimentului cadastru și agricultură, din aparatul de specialitate al Comunei Dănciulești

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor de concurs depuse de candidații înscriși la concursul de recrutare organizat în data de 12.11.2018 (proba scrisă) și respectiv, 16.11.2018 (proba interviu), în vederea ocupării postului aferent funcției publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, gradul profesional superior, în cadrul Compartimentului Cadastru și Agricultură, din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Dănciulești

Anunț concurs recrutare

Anunț la PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare de Inspector, cls. I, debutant, din cadrul Compartiment buget finanțe impozite și taxe locale, din Aparatul de Specialitate al Comunei Dănciulești, din data de 11.07.2018

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor înscrise la concursul de recrutare a funcției publice de execuție vacante de Inspector, cls.I, debutant al Compartimentului buget-finanțe impozite și taxe locale – 02.07.2018

Proces-verbal în vederea selectării a dosarelor înscrise la concursul de recrutare pentru funcția: Inspector, cls.I, debutant al Compartimentului buget-finanțe impozite și taxe locale – 02.07.2018

Informare privind acordarea de consultanță juridică gratuită

Principii ce rezultă din jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public

Anunț informare Măsura 10 “Agro mediu și climă” și Măsura 13 “Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”

Contract pentru material antiderapant

Anunt recrutare Consilier superior clasa I

Anunț colectiv pentru publicare prin publicitate

Anunț examen de promovare în grad profesional