Anunțuri

Raport final – concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacantă

Rezultatul probei interviu

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare

PROCES VERBAL DOSAR CONCURS

Anunț concurs consilier, clasa I, compartiment Buget-Finanțe, Impozite și Taxe

Anunț pentru comunicarea prin publicitate

Anunț pentru comunicarea prin publicitate Chirnoagă Iordan

Rezultatul probei interviu la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut din funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent consilier clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Achiziții publice.

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut din funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent consilier clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Achiziții publice.

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Resurse umane, relații cu publicul, secretariat și arhivare

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Resurse umane, relații cu publicul, secretariat și arhivare

Anunț rezultat final concurs muncitor calificat-electrician

Anunț privind punctajul și rezultatul obținut la PROBA INTERVIU la concursul de muncitor calificat – electrician, din aparatul de specialitate al Primarului comunei DĂNCIULEȘTI, Județul Gorj din data de 10.02.2021

Anunț privind punctajul și rezultatul obținut la proba PROBA SCRISĂ a concursului de muncitor calificat – electrician din aparatul de specialitate al Primarului comunei Dănciulești, Județul Gorj, din data de 10.02.2021

Anunț privind rezultatele dosarelor de înscriere la concursul de recrutare

Anunț privind rezultatele selecției dosarelor de promovare

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de muncitor calificat

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat-electrician.

Fișa Postului – Inspector clasa I grad profesional superior – Resurse Umane

Anunț concurs recrutare Inspector clasa I grad profesional superior, compartiment Resurse umane, relații cu publicul, secretariat și arhivare

Anunț concurs promovare în grad profesional, respectiv consilier clasa I, grad profesional principal, compartiment Achiziții publice

Anunț privind valorificarea deșeurilor biodegradabile

Anunț public privind decizia etapei de încadrare – proiect „Construcție nouă – Drum comunal Dănciulești-Livezi”

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Apel către cetățenii comunei Dănciulești

Proces-Verbal încheiat în data de 01.07.2019 privind modalitatea de desfășurare a concursului organizat în data de 01.07.2019 pentru ocuparea funcției publice de execuție „Consilier, debutant al Compartimentului Cadastru și Agricultură”

Proces-Verbal final (01.07.2019) privind modalitatea de desfășurare a concursului organizat în data de 01.07.2019 pentru ocuparea funcției publice de execuție „Consilier, debutant al Compartimentului Cadastru și Agricultură”

Concurs de recrutare pentru funcția ”Consilier, clasa I, debutant al Compartimentului Cadastru și Agricultură din aparatul de specialitate al Primăriei Comunei Dănciulești”

Concurs de recrutare pentru funcția ”Inspector, clasa I, debutant al Compartimentului Buget-Finanțe, Impozite și Taxe Locale din aparatul de specialitate al Primăriei Comunei Dănciulești” (anunț, documente necesare, bibliografie)

Concurs de recrutare pentru funcția ”Consilier, clasa I, superior al Compartimentului Cadastru și Agricultură din aparatul de specialitate al Primăriei Comunei Dănciulești” (anunț, documente necesare, bibliografie)

Concurs de recrutare pentru funcția ”Consilier, clasa I, asistent al Compartimentului Cadastru și Agricultură din aparatul de specialitate al Primăriei Comunei Dănciulești” (anunț, documente necesare, bibliografie)

Anunț concurs de recrutare în funcția de ”Inspector cls debutant al Compartimentului Buget-Finanțe, Impozite și Taxe Locale” din aparatul de specialitate al primarului comunei Dănciulești

Anunț concurs de recrutare în funcția de ”Consilier cls I superior al Compartimentului Cadastru și Agricultură” din aparatul de specialitate al primarului comunei Dănciulești

Anunț concurs recrutare Consilier cls. I superior, al Compartimentului cadastru și agricultură, din aparatul de specialitate al Comunei Dănciulești

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor de concurs depuse de candidații înscriși la concursul de recrutare organizat în data de 12.11.2018 (proba scrisă) și respectiv, 16.11.2018 (proba interviu), în vederea ocupării postului aferent funcției publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, gradul profesional superior, în cadrul Compartimentului Cadastru și Agricultură, din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Dănciulești

Anunț concurs recrutare

Anunț la PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare de Inspector, cls. I, debutant, din cadrul Compartiment buget finanțe impozite și taxe locale, din Aparatul de Specialitate al Comunei Dănciulești, din data de 11.07.2018

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor înscrise la concursul de recrutare a funcției publice de execuție vacante de Inspector, cls.I, debutant al Compartimentului buget-finanțe impozite și taxe locale – 02.07.2018

Proces-verbal în vederea selectării a dosarelor înscrise la concursul de recrutare pentru funcția: Inspector, cls.I, debutant al Compartimentului buget-finanțe impozite și taxe locale – 02.07.2018

Informare privind acordarea de consultanță juridică gratuită

Principii ce rezultă din jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public

Anunț informare Măsura 10 “Agro mediu și climă” și Măsura 13 “Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”

Contract pentru material antiderapant

Anunt recrutare Consilier superior clasa I

Anunț colectiv pentru publicare prin publicitate

Anunț examen de promovare în grad profesional