Comisii de specialitate

COMISII DE SPECIALITATE PE PRINCIPALELE DOMENII DE ACTIVITATE ALE CONSILIULUI LOCAL DĂNCIULEȘTI

 
Comisia pentru administraţie publică, juridică ,de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor,protecția copilului,activități sportive și de agrement
 

 1. Andrei Emilian – președinte;
 2. Staicu Valentin – secretar;
 3. Croitoru Ion – membru.

 

Comisia pentru programe de dezvolare economico-socială,buget,finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură, gospodărire comunală,servicii și comerț

 

 1. Păuna Nicolae– președinte;
 2. Budulan Marcela– secretar;
 3. Dascălu Elena Mihaela– membru;
 4. Nițoi Marin – membru;
 5. Tîrziu Alexandru– membru;

 

Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, cultură,  muncă și protecție socială, protecția mediului și turism

 

 1. Sanfira Mircea Costinel – președinte;
 2. Mohor Constantin Cristian– secretar;
 3. Popescu Ion – membru.